Gravesøknader i Kristiansund kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Kristiansund kommune

Graving i Kristiansund kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.kristiansund.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
18/43 Byromstiltak - Bernstorffstredet Gravearbeid Bernstorffstredet OLAV ALVHEIM MASKINSTASJON AS 02.05.2018 31.10.2021
18/48 Relacom Fiber Røssern - Del 2 og 3 av 3 Gravearbeid Fangstveien OLAV ALVHEIM MASKINSTASJON AS 10.05.2018 31.10.2021
20/84 Omagata overføringsanlegg og tele/fiber/strøm (Omagata 81-89) Gravearbeid Omagata KRISTIANSUND KOMMUNE 17.08.2020 31.10.2021
20/124 Port Arthur nybygg Gravearbeid Heinsagata OLAV ALVHEIM MASKINSTASJON AS 05.10.2020 20.01.2022
20/128 Storkaia 10 Arbeidstillatelse Arnulf Øverlands gate BETONMAST RØSAND AS 12.10.2020 31.12.2021
20/148 Ledningsgrøft for kabel i President Christies gate Gravearbeid President Christies gate GAMMELSÆTER MASKIN AS 17.11.2020 30.07.2021
21/3 Omagata del 2 - VA-prosjekt Løkkemyra - Ole Vigs gt. Gravearbeid Omagata KRISTIANSUND KOMMUNE 06.01.2021 15.05.2022
21/15 Myklarteig pumpestasjon Gravearbeid MEKVIK MASKIN AS 15.02.2021 01.12.2021
21/25 NEAS NETT AS - 9555 - Nergata Fv6246 - Vardebakken Gravearbeid Vardebakken OLAV ALVHEIM MASKINSTASJON AS 08.03.2021 30.11.2021
21/26 NEAS NETT AS - 9556 - Sjursvikveien Gravearbeid OLAV ALVHEIM MASKINSTASJON AS 08.03.2021 31.10.2021
21/40 Fiberutbygging For Neas "Dalabukta" Gravearbeid Dalaveien CN MASKIN AS 16.03.2021 31.07.2021
21/41 Fiberutbygging For Neas "Storskarven" Gravearbeid Storskarven CN MASKIN AS 16.03.2021 31.07.2021
21/49 Fiberutbygging For Neas "Skorpa" Gravearbeid Skorpaveien CN MASKIN AS 19.05.2021 02.09.2021
21/51 Fiberutbygging For Neas "Grautbyen" Gravearbeid Røsslyngveien CN MASKIN AS 12.04.2021 31.08.2021
21/52 Fiberutbygging For Neas "Plysjbyen" Gravearbeid Stallbakken CN MASKIN AS 12.04.2021 30.09.2021
21/53 Dunkarsundet - Fiskeribasen del 1 Gravearbeid KRISTIANSUND KOMMUNE 19.04.2021 29.05.2022
21/57 Fiber Br Dahl Gravearbeid Industriveien CN MASKIN AS 26.04.2021 31.07.2021
21/59 Fiskeribasen - folkeparken etappe 2 Gravearbeid KRISTIANSUND KOMMUNE 28.04.2021 31.10.2021
21/61 NEAS NETT - Israelsneset Gravearbeid OLAV ALVHEIM MASKINSTASJON AS 27.04.2021 31.10.2021
21/69 Gatelys Hegreberget Gravearbeid Hegerberget KRISTIANSUND KOMMUNE 24.05.2021 26.07.2021
21/75 NEAS NETT AS - 9606 Storskarven Trafo Gravearbeid OLAV ALVHEIM MASKINSTASJON AS 18.05.2021 01.11.2021
21/77 Generell gravesøknad 2021 for asfaltering Gravearbeid RK ANLEGG AS 25.05.2021 17.12.2021
21/81 NEAS Fiber - Hauggata Brannstasjon - 9616 Gravearbeid OLAV ALVHEIM MASKINSTASJON AS 02.06.2021 31.07.2021
21/82 NEAS Fiber - Kirklandet Kirke - 9617 Gravearbeid OLAV ALVHEIM MASKINSTASJON AS 03.06.2021 31.07.2021
21/83 NEAS FIBER - Prost Schaannings gt/Stallbakken - 9618 Gravearbeid OLAV ALVHEIM MASKINSTASJON AS 02.06.2021 31.07.2021
Viser 1 - 25 av 41 1 2 >