Gravesøknader i Kristiansund kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Kristiansund kommune

Graving i Kristiansund kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.kristiansund.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
18/3 Fibergraving Goma VEST Milnveien 64-28 Gravearbeid Milnveien OLAV ALVHEIM MASKINSTASJON AS 03.01.2018 30.09.2020
18/11 Nordlandet Fiber Røssern Gravearbeid Buesvingen OLAV ALVHEIM MASKINSTASJON AS 22.01.2018 30.09.2020
18/12 Fibergraving Goma Vest Freiveien 45-47-49 Gravearbeid Freiveien OLAV ALVHEIM MASKINSTASJON AS 22.01.2018 30.09.2020
18/43 Byromstiltak - Bernstorffstredet Gravearbeid Bernstorffstredet OLAV ALVHEIM MASKINSTASJON AS 02.05.2018 31.10.2021
18/48 Relacom Fiber Røssern - Del 2 og 3 av 3 Gravearbeid Fangstveien OLAV ALVHEIM MASKINSTASJON AS 10.05.2018 31.10.2021
19/119 El-bil ladere på Kirketomta og Kongens Plass Gravearbeid Langveien OLAV ALVHEIM MASKINSTASJON AS 17.10.2019 31.12.2020
20/15 Wesselsgate SYD Gravearbeid Wessels gate OLAV ALVHEIM MASKINSTASJON AS 10.02.2020 30.11.2020
20/26 Kystvågen - Møst vannledning Gravearbeid Gullkysten, Furuhaugen, Blomnesveien, Møstveien, Englia, Buvikveien KRISTIANSUND KOMMUNE 09.03.2020 02.05.2021
20/29 Sørsundveien HSP Gravearbeid Sørsundveien OLAV ALVHEIM MASKINSTASJON AS 17.03.2020 31.12.2020
20/30 Karihola trencheprosjekt - Fredericiaveien Gravearbeid Fredericiaveien OLAV ALVHEIM MASKINSTASJON AS 23.03.2020 31.10.2020
20/33 Utbedring Dam Bolgavatnet Gravearbeid SN ENTREPRENØR AS 02.04.2020 31.10.2020
20/37 Kirklandet Kirke - Gangsti Gravearbeid Langveien OLAV ALVHEIM MASKINSTASJON AS 22.04.2020 31.10.2020
20/38 Fiberutbygging For Neas "Laksvågen - Steinbiten" Gravearbeid Laksvågen CN MASKIN AS 15.06.2020 30.09.2020
20/39 Fiberutbygging For Neas "Vuggavegen" Gravearbeid Vuggaveien CN MASKIN AS 15.06.2020 30.09.2020
20/47 Tennisveien 35 Gravearbeid Tennisveien AASEN MASKIN AS 12.05.2020 02.10.2020
20/48 NEAS Fiber Grunden Gravearbeid Parkveien OLAV ALVHEIM MASKINSTASJON AS 13.05.2020 31.12.2020
20/52 Mestergata 11 Gravearbeid Mestergata RK ANLEGG AS 19.05.2020 30.10.2020
20/58 Fiberutbygging For Neas "Kroghenga-Eriksenenga" Gravearbeid Kroghenga CN MASKIN AS 15.06.2020 30.09.2020
20/67 Hjortstien Gravearbeid Hjortstien OLAV ALVHEIM MASKINSTASJON AS 16.06.2020 31.10.2020
20/68 Hans Neraasgate 2 Gravearbeid RK ANLEGG AS 19.06.2020 31.12.2020
20/70 Fiberutbygging For Neas "Tangstien" Gravearbeid Tangstien CN MASKIN AS 01.07.2020 30.09.2020
20/73 Omagata 85-90 (VA-prosjekt) Gravearbeid Omagata KRISTIANSUND KOMMUNE 01.07.2020 02.10.2020
20/74 Gågata - Skolegata - Fjerning trær Gravearbeid Nedre Enggate OLAV ALVHEIM MASKINSTASJON AS 30.06.2020 31.10.2020
20/77 Dalahelleren Gravearbeid Dalahelleren ELTEL NETWORKS AS 30.07.2020 29.10.2020
20/78 yttervågen Gravearbeid Hildringen, Gnr/Bnr: 5/965 ELTEL NETWORKS AS 30.07.2020 30.10.2020
Viser 1 - 25 av 45 1 2 >