Gravesøknader i Kristiansund kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Kristiansund kommune

Graving i Kristiansund kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.kristiansund.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
24/29 Brua i Brunsvika Arbeidstillatelse KRISTIANSUND KOMMUNE 22.04.2024 22.07.2024
24/30 Bergveien - Norddalsveien N Gravearbeid OLAV ALVHEIM MASKINSTASJON AS 11.04.2024 30.11.2024
24/31 Fiber sykehusgata 4 Gravearbeid Sykehusgata CN MASKIN AS 15.04.2024 30.06.2024
24/32 Fiber Fosnagata 32 - Smia Gravearbeid Fosnagata CN MASKIN AS 15.04.2024 30.06.2024
24/33 Generell arbeidsvarslingsplan Kristiansund Kommune Arbeidstillatelse NOG INFRA AS 22.04.2024 31.12.2024
24/34 Strandgata 65 Rør Gravearbeid OLAV ALVHEIM MASKINSTASJON AS 22.04.2024 31.12.2024
24/35 Kv 8800 - Skanseveien - etablere fortau + VA Gravearbeid Skanseveien IVAR HUSTELI AS 26.04.2024 30.08.2024
24/36 Tilkobling Normoria Gravearbeid Kongens plass MEKVIK MASKIN AS 27.05.2024 30.10.2024
24/37 Gatelys Kårhaugen Gravearbeid KRISTIANSUND KOMMUNE 27.05.2024 01.08.2024
24/40 Kirkegata Gravearbeid Kirkegata KRISTIANSUND KOMMUNE 21.05.2024 29.11.2024
24/43 Punktgraving Dalabrekka Gravearbeid KRISTIANSUND KOMMUNE 13.05.2024 01.09.2024
24/44 Brannstasjon - Goma Arbeidstillatelse Freiveien VEIDEKKE ENTREPRENØR AS 15.05.2024 20.06.2025
24/45 Solhagen Hagan 9 - M Gravearbeid OLAV ALVHEIM MASKINSTASJON AS 21.05.2024 30.11.2024
24/47 Skolegata 6 M Gravearbeid OLAV ALVHEIM MASKINSTASJON AS 21.05.2024 30.11.2024
24/48 Betsmors hage Gravearbeid MEKVIK MASKIN AS 23.05.2024 05.07.2024
24/50 Dalegata 54-68 - nattarbeid Arbeidstillatelse Dalegata CN MASKIN AS 30.05.2024 08.07.2024
24/51 Kristiansund Flyplass Gravearbeid Skogveien NÆRØYSUND ENTREPRENØR AS 05.06.2024 07.11.2024
24/52 Wergelandsveien Gravearbeid Wergelandsveien MEKVIK MASKIN AS 10.06.2024 30.09.2024
24/57 Rådhusplassen nytt SPV Gravearbeid OLAV ALVHEIM MASKINSTASJON AS 12.06.2024 20.12.2024
Viser 26 - 44 av 44 < 1 2