Gravesøknader i Kristiansund kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Kristiansund kommune

Graving i Kristiansund kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.kristiansund.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 20/26
Entreprenør KRISTIANSUND KOMMUNE
Start 09.03.2020
Slutt 02.05.2021
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Blomnesveien 7 -9
Møstveien 233 -305
Englia 8
Buvikveien 4 -19
Gullkysten 28 -59
Furuhaugen 4 -17
Søknad gjelder Grunnboring, Rørpressing/-boring, VA-anlegg, Overvann, Annet

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 05.03.2020
Tittel Kystvågen - Møst vannledning
Byggherre
Organisasjon: KRISTIANSUND KOMMUNE (orgnr.: 991891919)
Kontaktperson: Henrik Wærnes Schnell (tlf.: 71574335)
Stedsansvarlig
Einar Flatsetøy (tlf.: 90855174)
Ansvarshavende
Trine Gorseth (tlf.: 91546010)