Gravesøknader i Kristiansund kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Kristiansund kommune

Graving i Kristiansund kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.kristiansund.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 20/52
Entreprenør RK ANLEGG AS
Start 19.05.2020
Slutt 30.10.2020
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Mestergata 7 -11
Søknad gjelder VA-anlegg, El-kabel, Annet

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 14.05.2020
Tittel Mestergata 11
Byggherre
Kontaktperson: Kenneth Hagen Brattetaule (tlf.: 474 56 807)
Stedsansvarlig
Roy Nordli (tlf.: 99267697)
Ansvarshavende
Kai Gjøran Sæther (tlf.: 96236461)