Gravesøknader i Kristiansund kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Kristiansund kommune

Graving i Kristiansund kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.kristiansund.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 21/173
Entreprenør MEKVIK MASKIN AS
Start 22.11.2021
Slutt 01.05.2023
Arbeidstype Gravearbeid
Søknad gjelder VA-anlegg, Overvann, Kummer

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 17.11.2021
Tittel Pumpeledning ved Sterkoder
Byggherre
Organisasjon: KRISTIANSUND KOMMUNE (orgnr.: 973996142)
Kontaktperson: Åge Maridal Nærø (tlf.: 99707051)
Stedsansvarlig
Ansvarshavende
Erling Brevik (tlf.: 90955444)