Gravesøknader i Kristiansund kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Kristiansund kommune

Graving i Kristiansund kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.kristiansund.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 23/49
Entreprenør TIGEN ANLEGG AS
Start 24.04.2023
Slutt 30.06.2024
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Flintegata 5 -10
Søknad gjelder VA-anlegg, Overvann, El-kabel

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 18.04.2023
Tittel Flintegata 7
Byggherre
Organisasjon: TRIO HUS AS (orgnr.: 977388422)
Kontaktperson: Eirik Schalde (tlf.: 45240900)
Stedsansvarlig
Ansvarshavende
Roy Nordli (tlf.: 99267697)