Gravesøknader i Kristiansund kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Kristiansund kommune

Graving i Kristiansund kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.kristiansund.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 23/143
Entreprenør MEKVIK MASKIN AS
Start 30.11.2023
Slutt 31.07.2024
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Kongens plass 5 -7
Søknad gjelder VA-anlegg, Overvann, Kummer, Sluk, El-kabel

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 27.11.2023
Tittel Fordrøyningsbaseng 2004 Normoria
Byggherre
Organisasjon: HENT AS (orgnr.: 990749655)
Kontaktperson: Svein Hasse Ovesen (tlf.: 92621487)
Stedsansvarlig
Ansvarshavende
Eivin Hatlebakk Naas (tlf.: 92458002)